Forskning

Vi vil gerne være en troværdig partner indenfor osteoporose og arbejder derfor tæt sammen med førende forskere om at skabe det bedste forløb for patienter med osteroporose.

Læs herunder om de forskellige forskningsprojekter vi er i gang
med eller har afsluttet.

Evaluering af appen "Mine Knogler"

April 2022 til september 2022

Forskere fra Videnscenter for Knoglesundhed undersøger ved brug af spørgeskemaer og interviews, hvorvidt patienter med osteoporose kan bruge en osteoporose app, og hvilke potentielle muligheder og/eller udfordringer, som patienterne oplever ved brug af app’en.

"Resultaterne vil blive anvendt til at revidere app’en, så den bliver tilpasset patientgruppens behov. Resultater vil også kunne bidrage med ny viden indenfor forskning i patientuddannelser og mHealth interventioner på sundhedsområdet" udtaler Mette Friberg Hitz, der er overlæge og leder af Videnscenter for Knoglesundhed. 

Pilottest af appen Mine Knogler på Odense Universitetshospital

Oktober 2018

Dette studie beskriver resultaterne af en pilottest af appen Mine Knogler på Odense Universitetshospital. Resultaterne viser at patienterne med appen oplever at have hjælp lige ved hånden og at appen hjælper dem til at være bedre forberedt på konsultationen hos egen læge, hvor der skal træffes beslutning om behandling. Artiklen er publiceret i SAGE Open Medicine. 

Design, udvikling og test af Danmarks første osteoporoseapp

Februar 2018

Artikel der beskriver hvordan vi designede, udviklede og testede prototypen sammen med et team bestående af patienter, læger, sygeplejersker, Osteoporoseforeningen samt forskere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Artiklen er publiceret i International Journal of Environmental Research and Public Health. 

Kløften mellem osteoporosepatienters behov og tilbuddene i sundhedsvæsenet

December 2018

Dette studie beskriver kløften mellem de behov, som patienterne oplever, når de får stillet diagnosen osteoporose, og de tilbud som findes i det nuværende sundhedsvæsen. Studiet var et vigtigt udgangspunkt for udviklingen af Danmarks første osteoporoseapp Mine Knogler. Læs artiklen publiceret i Chronic Illness. 

Identificering af osteoporosepatienters behov

Marts 2018

Denne artikel beskriver de behov, som blev identificeret hos nydiagnosticerede osteoporosepatienter i den første fase af det PhD projekt, som senere førte til udviklingen af appen Mine Knogler. Læs mere i den videnskabelige artikel, der er publiceret i tidsskriftet Post Reproductive Health.