Mine Knogler Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 17/10/2023

Det er vigtigt for os, at vi respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores ydelser. Vi sørger for at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores ydelser.

Det er OSAIA Health ApS (herefter benævnt Mine Knogler), Nørre Alle 21, 5500 Middelfart, der er leverandør af appen Mine Knogler og derfor dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Mine Knogler.

Her under privatlivspolitik kan du læse om behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med brugen af appen Mine Knogler, et forløb, et kommende forløb eller et ophørt forløb hos os.

https://apps.apple.com/dk/app/mine-knogler-ny/id1638737620?l=da

https://play.google.com/store/apps/details?id=health.osaia.mineknogler

Har du spørgsmål til eller kommentarer til vores privatlivspolitik, så er du velkommen til at kontakte os på:

Mail: [email protected]

Telefon: +45 51 14 21 51

2. Typer af personoplysninger, formål, retsgrundlag og sletning

Mine Knogler indsamler oplysninger direkte fra dig på følgende måder:    

·       Ved din brug af Appen

·       Ved din brug af Hjemmesiden

·       Når du kontakter os eller kommunikerer med os via Platformen (fx online chat)

·       Når du kontakter os eller kommunikerer med os via e-mail


Din interaktion, køb af ydelser og i visse tilfælde afgivne samtykker, vil være afgørende for, hvilke dele af denne persondatapolitiks punkt 2, der er relevant for dig.

2.1 Sundhedsfaglig behandling

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du modtager online sundhedsfaglig behandling via Platformen som følge af dit køb af ét eller flere af vores ydelser:

Almindelige personoplysninger  

·       Navn

·       E-mailadresse

·       Alder

·       Køn

·       Fødselsdag

·       Telefonnummer

·       Korrespondance

·       CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

 

Følsomme personoplysninger    

·       Helbredsoplysninger, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling (fx medicin, symptomer og sygdomme).

Mine Knogler foretager en indledende vurdering af, hvilken sundhedsfaglig behandling du har behov for. Det gør vi for at vurdere, hvordan dit videre forløb skal tilrettelægges samt for at give din den korrekte online sundhedsfaglige behandling, coaching, undervisning og rådgivning.

Behandlingen af dine personoplysninger sker for at opfylde den indgåede kontrakt med dig med henblik på sygdomsbekæmpelse og forvaltning af sundhedstjenester jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (almindelige personoplysninger), databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra h (følsomme personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 3 (CPR-numre).

Oplysninger omfattet af journalkravene opbevares i 10 år fra sidste optegning i journalen i overensstemmelse med den pågældende lovgivning.  Journaler, der er genstand for klage-, tilsyns- eller erstatningssager slettes efter sagens endelige afslutning, såfremt sagen strækker sig ud over den 10-årige periode.

2.2 Logbog via Appen

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du via Appen fører en logbog over dit helbred:

·       Kalkberegning

·       DXA Scanning

·       Medicin

·       Symptomer

Oplysningerne udgør i visse tilfælde helbredsoplysninger (følsomme personoplysninger). Vi behandler ovenstående oplysninger med henblik på, at du kan følge din sundhed løbende via logbogen. Vi foretager behandlingen på baggrund af dit udtrykkelige samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Oplysninger indsamlet via logbogen kan også behandles til andre formål og med andre retsgrundlag.

2.3 Kvalitetssikring, statistikker og analyser

Vi behandler følgende personoplysninger om dig via din journal eller logbog med henblik på at kvalitetssikre, udarbejde statistikker og analyser samt for at forbedre Platformen:

Almindelige personoplysninger  
·       Navn

·       Alder

·       Køn

·       Fødselsdag

·       Træning

·       Kost

·       Livskvalitet

·       Motivation

·       CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger    


·       Helbredsoplysninger (fx medicin, symptomer og kombination af almindelige personoplysninger, der kan føre til udledning om mit helbred).

Behandlingen af personoplysninger indeholdt i din journal foretages med henblik på at udarbejde statistikker, foretage kvalitetssikring samt udvikle og analysere forløbet jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 (følsomme personoplysninger), databeskyttelsesforordningens § 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) (almindelige personoplysninger).Vores legitime interesse i at kvalitetssikre, udarbejde statistikker og analyser samt forbedre platformen går forud for dine evt. modgående interesser. Dit CPR-nr. behandles til videnskabelige eller statistiske formål i medfør af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 (CPR-numre).

Behandlingen af personoplysninger indeholdt i din logbog foretages med dit samtykke for at stille logbogen til rådighed for dig jf. ovenfor. Mine Knogler kan dog også behandle dine oplysninger i logbogen med henblik på at udarbejde statistikker, foretage kvalitetssikring samt udvikle og analysere forløbet jf. databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 (følsomme personoplysninger), databeskyttelsesforordningens § 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen) (almindelige personoplysninger). Vores legitime interesser i at udarbejde statistikker, foretage kvalitetssikring samt udvikle og analysere forløbet får forud for dine evt. modgående interesse. Dit CPR-nr. behandles til videnskabelige eller statistiske formål i medfør af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3 (CPR-numre).

Personoplysninger behandles udelukkende til brug for disse formål så længe det er nødvendigt og Mine Knogler sørger for at anonymisere oplysningerne hurtigst muligt efter udtræk fra din journal. Mine Knogler behandler alene journaloplysninger til dette formål, der er mindre end 5 år gamle i overensstemmelse med sundhedsloven. Mine Knogler behandler alene dine logbogsoplysninger så længe du har et aktivt abonnement.

2.4 Retlige forpligtelser og retskrav

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser i henhold til sundhedslovgivningen (herunder indrapporteringer m.v.) samt for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.

Almindelige personoplysninger  

·       Navn

·       E-mailadresse

·       Alder

·       Køn

·       Fødselsdag

·       Telefonnummer

·       Korrespondance

·       CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger    

·       Helbredsoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger foretages med det formål at overholde vores retlige forpligtelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (almindelige personoplysninger) og artikel 9, stk. 2, litra g jf. sundhedslovgivningen (følsomme personoplysninger).            

Behandlingen af dine personoplysninger foretages derudover som følge af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (almindelige personoplysninger), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra f (følsomme personoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (CPR-numre).

Journaler, der er genstand for klage-, tilsyns- eller erstatningssager slettes efter sagens endelige afslutning, såfremt sagen strækker sig ud over den 10-årige periode.

2.5 Køb af ydelser  

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, når du køber sundhedsfaglige ydelser fra os via vores Platformen eller over telefonen:

·       Navn

·       Adresse

·       E-mail

·       Telefonnummer

·       Oplysninger om dit køb og betaling  

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne fakturere dig og for at overholde vores retlige forpligtelser efter bogføringsloven jf. henholdsvis databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og artikel 6, stk. 1, litra c.

Ovenstående personoplysninger kan også blive behandlet på baggrund af vores legitime interesse i at sende dig servicemeddelelser samt for at overholde vores handelsbetingelser f. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

De omhandlede personoplysninger vil blive behandlet i forbindelse med afviklingen af den enkelte ordre, hvorefter disse vil blive lagret i vores bogføringskartotek i 5 år fra udløbet af regnskabsåret med henblik på at overholde bogføringslovens dokumentationskrav.

2.6 Kontakter os eller booker gratis samtale

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du kontakter os via Platformen eller e-mail, herunder med henblik på at booke en gratis samtale:

·       Navn

·       E-mail

·       Telefonnummer

·       Oplysninger du giver i forbindelse med din kontakt med os, herunder hvorfra du har hørt om Mine Knogler

Ovenstående personoplysninger behandles som følge af vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser, rådgive dig samt for bedre at markedsføre vores services jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt i visse tilfælde med henblik på at indgå en aftale jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.            

Hvis en kontrakt indgås, behandles dine personoplysninger, så længe du har igangværende ydelser hos os. Journalføringspligtige oplysninger opbevares som nærmere angivet ovenfor i henhold til sundhedslovgivningen. Hvis din kontakt ikke fører til et kundeforhold, sletter vi oplysningerne 1 år efter kontakt.

2.7 Brug af billeder, videoer og/eller udtalelser i markedsføring

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du samtykker til offentliggørelse af dit billede, video og/eller udtalelser til brug for markedsføring:

·       Dit navn

·       Din alder

·       Udtalelser (fx til brug for vores blog)

·       Dit billede, video og/eller din udtalelse, der kan visse oplysninger om dit helbred

Offentliggørelse af dit billede, video og/eller udtalelser via Platformen eller sociale medier sker på baggrund af dit forudgående samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger) og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og vi vil herefter fjerne dit billede, din video og/eller udtalelse fra Platformen og/eller de sociale medier.              

Vi behandler dine personoplysninger, indtil samtykke tilbagekaldes eller indtil vi selv vælger at tilbagekalde offentliggørelsen af dit billede, video og/eller udtalelse. Selve samtykkeerklæringen gemmes dog i op til 5 år fra tidspunktet for tilbagekaldelse af samtykket.

2.8 Nyhedsbreve og markedsføring

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du samtykker til at modtage nyheder og anden markedsføringsmateriale fra os:

·       Navn

·       E-mail


Vi behandler dine personoplysninger til brug for markedsføring på baggrund af vores legitime interesse i at markedsføre vores tjeneste og lignende produkter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi sender dog alene markedsføringsmateriale via e-mail og push-beskeder via Appen på baggrund af dit aktive forudgående samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10, stk. 1.

Dine personoplysninger og det dertilhørende samtykke slettes, når samtykket tilbagekaldes. Selve samtykkeerklæringen opbevares dog i op til 5 år efter tilbagekaldelse.

2.9 Oprettelse af en brugerprofil via Appen

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at oprette en brugerprofil via Appen:

·       Navn

·       E-mail

·       Adgangskode


Ved oprettelse af brugerprofil behandler vi ovenstående personoplysninger for at kunne oprette og administrere din brugerprofil efter forudgående anmodning fra dig jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil du selv vælger at slette din brugerprofil.

2.10 Notifikationer via appen

Vi behandler følgende personoplysninger om dig, hvis du vælger at acceptere notifikationer (servicemeddelelser) via Appen eller hvis andre servicemeddelelser er påkrævet i henhold til lovgivningen eller kontrakten:

·       IP-adresse

·       E-mailadresse

·       Tilkendegivelse af, om notifikationer ønskes


Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sende notifikationer via Appen som følge af vores legitime interesse i at imødekomme din anmodning om at modtage disse notifikationer jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f samt i visse tilfælde for at overholde vores retlige forpligtelser jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c jf. sundhedslovgivningen og forbrugeraftaleloven. Du kan til enhver tid afmelde dig fremtidige notifikationer via Appen og dermed også gøre indsigelse imod denne behandling.        

Oplysningerne behandles til dette formål så længe vi har et igangværende forhold, er retlige forpligtet til at udsende servicemeddelelser samt i visse tilfælde via Appen så længe du har afgivet accept til modtagelse af servicemeddelelser herigennem.  

3. Overladelse til databehandlere og videregivelse til andre dataansvarlige

For at opfylde ovenstående formål, kan Mine Knogler give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Mine Knogler leverer relevante ydelser. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler. På nuværende tidspunkt anvender Mine Knogler følgende databehandlere eller kategorier af databehandlere:    

a.      Leverandører af portal for journalføring.

b.      Leverandører af e-mailsystemer og IT-løsninger

c.      Leverandører af markedsføring

I visse tilfælde vil det også være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til selvstændige dataansvarlige. Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere på baggrund af følgende retsgrundlag:

a.      Advokatkontorer, domstole og offentlige myndigheder på baggrund af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (almindelige personoplysninger), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (helbredsoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (CPR-numre).

Hvis dine personoplysninger overføres til databehandlere eller dataansvarlige, der er etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel baseres på tilstrækkelighedsafgørelsen vedr. EU-US Data Privacy Framework. Det vil alene være tilfældet i særlige supportsituationer og dine personoplysninger vil ikke blive direkte opbevaret i usikre tredjelande

4. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

Blandt andet har du ret til:

  • At få forkerte data rettet

Vi opdaterer løbende dine personoplysninger. Du har altid ret til at få rettet de personoplysninger, som vi er i besiddelse af

  • At få indsigt i dine personoplysninger og få udleveret en kopi

Du kan til enhver tid på oplyst formålet med opbevaringen af dine personoplysninger, hvor længe vi opbevarer dem, hvem vi videregiver personoplysninger til, og hvor vi har personoplysningerne fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med personoplysningerne.

  • At få slettet dine personoplysninger

Du kan til enhver tid kræve at få slettet de data, som vi er i besiddelse af. Hvis vi ikke længere har et formål med at være i besiddelse af personoplysninger, så sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

  • At kræve begrænsning

Du kan til enhver tid anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger

  • At gøre indsigelse mod behandling

Dette omfatter retten til at gøre indsigelse mod, at vi anvender personoplysningerne med henblik på markedsføring.

  • At tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i appen ved at rette henvendelse til os på [email protected]. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

  • At kræve oplysning om overførsel til andre lande og organisationer uden for EU

Vi kan oplyse at vi videresender personoplysninger til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere i USA. Alle vore databehandlere har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning.

  • At klage over vores behandling af dine personoplysninger

Hvis du oplever forkert eller ulovlig databehandling hos Mine Knogler, kan du kontakte os på mail: [email protected]

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet. Du kan sende din klage pr. brev eller via deres hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktoplysningerne i toppen.

5. Opbevaring af personoplysninger

Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de personoplysninger, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at personoplysningerne ikke ødelægges, ændres, offentliggøres eller på anden måde misbruges.