Privatlivspolitik

Det er vigtigt for os, at vi respekterer dit privatliv i forbindelse med, at du har valgt at bruge vores ydelser. Vi sørger for at behandle dine persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt, så du kan føle dig tryg ved at bruge vores ydelser. Her under privatlivspolitik kan du læse vilkårene for behandlingen af dine persondata og de rettigheder, du har i forbindelse med et forløb, et kommende forløb eller et ophørt forløb hos OSAIA Health.

Har du spørgsmål til eller kommentarer til vores privatlivspolitik, så er du velkommen til at kontakte os.

1. Indsamling, samtykkeerklæring og opbevaring af personlige oplysninger

Vi indsamler persondata på forskellige måder, herunder:

 • Når du henvender dig omkring et forløb, kursus eller lignende, hvor du selv udleverer persondata til os.
 • Når du er i et forløb med os, hvor det er nødvendigt og vigtigt i forhold til at give dig den bedste service.

Når du tilmelder dig et forløb hos OSAIA, sker der en registrering af nedenstående persondata:

 • Dine kontaktoplysninger
 • Oplysninger om din sundhed og livsstil
 • Oplysninger om sygdomme og medicin

Disse oplysninger skal vi bruge for at kunne tilbyde dig et individuelt og skræddersyet forløb hos OSAIA. Vi anvender desuden disse oplysninger til at udvikle OSAIA platformen. Du er sikret fuld anonymitet.

Samtykkeerklæring:

OSAIA ønsker at beskytte dit privatliv og anvender derfor kun dine data til bestemte formål. Vores behandling af dine persondata lever op til de gældende krav i lovgivningen og er baseret på dit samtykke. Du giver samtykke til at vi må bruge dine data i forbindelse med at vi indgår en aftale om et forløb. Du kan altid frit trække dit samtykke tilbage, hvis du ikke længere ønsker at benytte OSAIAs ydelser, ved at kontakte os via kontaktoplysningerne, som fremgår nederst i dette skriv.

Opbevaring af persondata:

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige. Hvornår dette er kan variere fra forløb til forløb. Nogle persondata skal vi opbevare i minimum 5 år af hensyn til lovgivningen, bl.a. bogføringslovgivningen. Det er for eksempel persondata til brug for udstedelse af fakturaer, så vi kan afregne skat og moms korrekt og kunne dokumentere det overfor myndighederne. Oplysninger om jeres specifikke forløb gemmes i et år, hvorefter oplysningerne slettes.

Da vores ydelser handler om rådgivning og vejledning, opbevarer vi som udgangspunkt nogle persondata i op til 5 år eller så længe en samarbejdspartner kræver mulighed for stikprøvekontrol. Dette gør vi for at kunne varetage vores økonomiske interesser og retsstilling, hvis nogen måtte mene, at vi har handlet ansvarspådragende. I så fald skal vi kunne dokumentere, hvilke persondata vi har fået, hvilken aftale, der var indgået med kunden og hvad vi har gjort i forhold til kunden, så vi kan varetage vores interesser.

2. Videregivelse af persondata

Vi videregiver dine persondata i visse tilfælde. Vi sælger ikke, vi offentliggør ikke, og vi viderebringer ikke på anden måde dine persondata til andre medmindre:

 • Det er nødvendigt for at vi kan udføre vores service overfor dig. Vi samarbejder med udvalgte og betroede partnere om at levere vores service til dig. Til dem viderebringer vi de nødvendige persondata, således at vi samlet kan levere vores ydelser til dig.
 • Det er nødvendigt for at vi overholder lovgivningen
 • Du har giver os samtykke til det. Vi videregiver kun relevante persondata til samarbejdspartnere, hvis vi har dit samtykke. Det kan f.eks. være i forbindelse med forskningsprojekter eller i forbindelse med et forløb i en kommune. Dit samtykke og dermed videregivelse af persondata til vores samarbejdspartnere dækker blandt andet over, at vores samarbejdspartnere må kontakte dig fx med henblik på at spørge om du vil deltage i et forskningsprojekt. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod denne form for videregivelse.
 • Det er nødvendigt at beskytte en samarbejdspartner eller en tredjepart.
 • Det er som led i vores anvendelse af databehandlere både i og udenfor EU. Vi indhenter altid dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, medmindre de pågældende fungerer som vores databehandlere. Hvis vi videregiver dine persondata til tredjelande, har vi sikret os, at deres niveau for beskyttelse af persondata passer til de krav, vi har opstillet for os selv i denne politik og de krav vi er underlagt i forhold til lovgivningen.

3. Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata.

Blandt andet har du ret til:

 • At få forkerte data rettet

Vi opdaterer løbende dine persondata. Du har altid ret til at få rettet de persondata, som vi er i besiddelse af

 • At få indsigt i dine persondata og få udleveret en kopi

Du kan til enhver tid på oplyst formålet med opbevaringen af dine persondata, hvor længe vi opbevarer dem, hvem vi videregiver persondata til, og hvor vi har persondataene fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede  er bekendt med persondataene.

 • At få slettet dine persondata

Du kan til enhver tid kræve at få slettet de data, som vi er i besiddelse af. Hvis vi ikke længere har et formål med at være i besiddelse af persondata, så sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.

 • At kræve begrænsning

Du kan til enhver tid anmode os om at begrænse behandlingen af dine persondata

 • At gøre indsigelse mod behandling

Dette omfatter retten til at gøre indsigelse mod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring.

 • At tilbagekalde samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage

 • At kræve oplysning om overførsel til andre lande og organisationer uden for EU

Vi kan oplyse at vi videresender persondata til IT-virksomheder, der fungerer som vores databehandlere i USA. Alle vore databehandlere har forpligtet sig til at overholde gældende persondatalovgivning.

 • At klage over vores behandling af dine persondata

Hvis du oplever forkert eller ulovlig databehandling hos OSAIA Health, kan du kontakte os på mail: [email protected]

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet. Du kan sende din klage pr. brev eller via deres hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/

Hvis du vil vide mere, eller udnytte dine rettigheder, beder vi dig kontakte os via kontaktoplysningerne i bunden.

4. Opbevaring af persondata

Vi er forpligtet til at beskytte dine persondata. Vi benytter relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til de persondata, vi opbevarer. Formålet hermed er at sikre, at persondataene ikke ødelægges, ændres, offentliggøres eller på anden måde misbruges.

5. Risiko og ansvarsfraskrivelse

Det er både op til den enkelte person at passe godt på sine egne persondata, ligesom det er op til vores virksomhed at tage højde for menneskelig indblanding.

Selvom vi jævnligt foretager tiltag for at begrænse risici ved behandlingen af persondata, kan det ikke udgøre en 100% sikkerhed for at der ikke kan opstå utilsigtede hændelser.

Vi fraskriver os derfor ethvert tab som følge af utilsigtede hændelser relateret til vores brug og behandling af dine persondata i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

Vi kan således ikke gøres ansvarlige for tab af nogen art, som opstår relateret til brug af vores virksomhed, vores produkter og ydelser, vores hjemmeside, systemer, apps og anden software i det omfang, vi kan gøre det i medfør af gældende lovgivning.

6. Ændringer og opdateringer af vores vilkår og betingelser

Vi opdaterer løbende vores vilkår og betingelser. Det kan eksempelvis være, når vi udbyder nye services og produkter.

7. Kontaktinformation

Din brug af OSAIAs ydelser forudsætter, at du accepterer de ovennævnte regler og betingelser. Hvis du skulle finde dele af betingelserne uacceptable, eller har spørgsmål inden du er villig til at acceptere betingelserne, bedes du henvende dig til OSAIA Health, inden du begynder at anvende OSAIAs ydelser. Kontaktinformation finder du herunder:

OSAIA Health ApS

Nørre Alle 21, Strib

5500 Middelfart

Telefon: +45 20775905

Mail: [email protected]